Amazon Coupons
Vipon > V Show > dubaothoitiet Share great deals & products and save together.

dubaothoitiet

2024-05-17 01:59:38
Report

Tin tức thời tiết theo khu vực: Dự báo 7 ngày tới

Giới thiệu

Bài viết này cung cấp tin tức thời tiết 7 ngày tới, được chia theo khu vực để bạn dễ dàng theo dõi. Thông tin được cập nhật từ nguồn uy tín, đảm bảo độ chính xác và tin cậy.

Dự báo thời tiết theo khu vực

Miền Bắc:

 • Hà Nội:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 23°C. Độ ẩm trung bình 75%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Nhiệt độ dao động từ 24°C đến 31°C. Độ ẩm trung bình 65-75%.

▶️ ▶️ ▶️ Xem thêm: thời tiết theo giờ.


 • Hải Phòng:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 24°C. Độ ẩm trung bình 75%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Nhiệt độ dao động từ 25°C đến 31°C. Độ ẩm trung bình 65-75%.

 • Ninh Bình:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 29°C, thấp nhất 22°C. Độ ẩm trung bình 78%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Nhiệt độ dao động từ 24°C đến 30°C. Độ ẩm trung bình 65-78%.

▶️ ▶️ ▶️ Xem bài viết chi tiết tại: https://thoitietvn.vn/

Miền Trung:

 • Đà Nẵng:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C. Độ ẩm trung bình 80%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng ít. Nhiệt độ dao động từ 25°C đến 32°C. Độ ẩm trung bình 75-80%.

 • Huế:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 24°C. Độ ẩm trung bình 82%. Gió nhẹ.

▶️ ▶️ ▶️ Xem thêm: https://boersen.oeh-salzburg.at/author/dubaothoitiet/

 • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng ít. Nhiệt độ dao động từ 24°C đến 31°C. Độ ẩm trung bình 75-82%.

 • Quảng Nam:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C. Độ ẩm trung bình 78%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng ít. Nhiệt độ dao động từ 25°C đến 32°C. Độ ẩm trung bình 75-78%.

Miền Nam:

 • TP. Hồ Chí Minh:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32°C, thấp nhất 25°C. Độ ẩm trung bình 83%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây


dubaothoitiet

1119k
2024-05-17 01:59:38

Tin tức thời tiết theo khu vực: Dự báo 7 ngày tới

Giới thiệu

Bài viết này cung cấp tin tức thời tiết 7 ngày tới, được chia theo khu vực để bạn dễ dàng theo dõi. Thông tin được cập nhật từ nguồn uy tín, đảm bảo độ chính xác và tin cậy.

Dự báo thời tiết theo khu vực

Miền Bắc:

 • Hà Nội:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 23°C. Độ ẩm trung bình 75%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Nhiệt độ dao động từ 24°C đến 31°C. Độ ẩm trung bình 65-75%.

▶️ ▶️ ▶️ Xem thêm: thời tiết theo giờ.


 • Hải Phòng:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 24°C. Độ ẩm trung bình 75%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Nhiệt độ dao động từ 25°C đến 31°C. Độ ẩm trung bình 65-75%.

 • Ninh Bình:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 29°C, thấp nhất 22°C. Độ ẩm trung bình 78%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây rải rác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhiều hơn. Nhiệt độ dao động từ 24°C đến 30°C. Độ ẩm trung bình 65-78%.

▶️ ▶️ ▶️ Xem bài viết chi tiết tại: https://thoitietvn.vn/

Miền Trung:

 • Đà Nẵng:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C. Độ ẩm trung bình 80%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng ít. Nhiệt độ dao động từ 25°C đến 32°C. Độ ẩm trung bình 75-80%.

 • Huế:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 24°C. Độ ẩm trung bình 82%. Gió nhẹ.

▶️ ▶️ ▶️ Xem thêm: https://boersen.oeh-salzburg.at/author/dubaothoitiet/

 • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng ít. Nhiệt độ dao động từ 24°C đến 31°C. Độ ẩm trung bình 75-82%.

 • Quảng Nam:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C. Độ ẩm trung bình 78%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng ít. Nhiệt độ dao động từ 25°C đến 32°C. Độ ẩm trung bình 75-78%.

Miền Nam:

 • TP. Hồ Chí Minh:

  • Ngày mai, 18/05: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, sáng sớm và chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32°C, thấp nhất 25°C. Độ ẩm trung bình 83%. Gió nhẹ.

  • 7 ngày tới: Chủ yếu nhiều mây


Comments

Recommended

Discover the Ultimate Gaming Experience at AX Store: Your Go-To Gaming Store in Kuwait
VIPON_201688042048
3949.6k
Salad Dressings and Mayonnaise Market Trends, Growth, Analysis, Key Players, Outlook, Report
VIPON_891715586963
3812.8k
Wizz Air KWI Terminal
V_HT94KBD2
3776.9k
Download Vipon App to get great deals now!
...
Amazon Coupons Loading…